พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง

เรียนรู้วิถีชีวิตที่งดงามผ่านศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอันเป็นเป้าหมายสำคัญในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้ขึ้นมาที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทยพวนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยสมัยอดีตกว่า 200 ปีมาแล้ว ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ได้สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาได้เราได้ศึกษา

ไม่ว่าจะเป็น ผ้าซิ่นไทยพวน โม่หิน ถังต้มกาแฟโบราณอุปกรณ์ทำการเกษตร เครื่องมือทอผ้า เป็นต้น ขณะเดียวกันเมื่ออิ่มเอมความรู้ท้องถิ่นภายในพิพิธภัณฑ์แล้วบริเวณวัดฝั่งคลองยังมีกิจกรรมความสุขพร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น ชมการทอผ้าพื้นเมืองการผลิตไข่เค็มสูตรใบเตยหอมของกลุ่มชาวบ้านรวมทั้งทริปท่องชุมชนพื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลองที่ยังคงรวมตัวกันอนุรักษ์ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของตนเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand